Tapani Kiiski: Miksi sijoitin AlvinOneen

kesäkuu 13, 2019Blog
Tapani Kiiski: Miksi sijoitin AlvinOneen

Sairaudet, poissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet maksavat yrityksille ja yhteiskunnalle, ja sitä kautta veronmaksajille aivan liian paljon. Tämän lisäksi on myös inhimillisiä menetyksiä, mutta niiden rahallisen arvon arvioiminen on vaikeaa.

Yrityksille henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on osa kilpailukyvyn ylläpitämistä. Vain hyvinvoiva henkilöstö kykenee toimimaan kilpailukykyisesti. Hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen on kannattavuuden ylläpitämistä, koska voidaan minimoida poissaolojen ja eläköitymisten kustannukset. Koko kansantalouden tasolla, meidän täytyy myös voida nostaa työllisuusastetta ja tuottavuutta.

Yritysten tulee pitää avoin mieli erilaisten mahdollisuuksien suhteen. Haastavinta on tunnistaa ongelmat tarpeeksi varhaisessa vaiheessa ja löytää aidosti vaikuttavia keinoja riskiryhmille. Verrattuna mielen hyvinvointiin, fyysisen terveyden seuranta sekä edistäminen on helpommin käsiteltävissä. Jaksamiseen liittyvät ongelmat on vaikeampi tunnistaa, jonka lisäksi korjaavat toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden varmistaminen on erityisen haasteellista. Tässä AlvinOnen konsepti voisi toimia ratkaisuna.

Kaikenlainen oman terveyden ja työkunnon ylläpitäminen on jatkossa entistä tärkeämpää ja uskon, että niin työnantajat kuin työntekijätkin tulevat jatkossa panostamaan siihen entistä enemmän. Sijoitin AlvinOneen, koska AlvinOnen konsepti tuntui minusta mielenkiintoiselta ja potentiaaliselta. Myös se, että yhtiöllä on jo oikeaa toimintaa ja myyntiä, eikä pelkkiä ideoita ja lupauksia on merkittävä ero moneen muuhun vaihtoehtoon nähden.

Tapani Kiiski

CEO & President at Raute Corporation

Tapani Kiiski on Raute Oyj:n toimitusjohtaja ja toimii sen lisäksi konsernijohtajana sekä konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus ja se työllistää noin 700 ihmistä 10:ssä eri maassa.

AlvinOnen osakeanti on auki Invesdorissa. Yhteensä uusia osakkeita lasketaan liikkeelle 12 500 kpl (20% osakepääomasta) ja minimimerkintä on 10 osaketta hintaan 48€/kpl (480€). Tavoitteena on kolminkertaistaa yhtiön arvo kolmessa vuodessa. AlvinOnen sijoitusprofiiliin Invesdorissa voit tutustua täällä.