Monthly Archives

syyskuu 2017

I arbetsskick

I arbetsskick

Har du redan provat Odums mobilapp för välbefinnande i arbetslivet, eller funderar du ännu på saken? Med hjälp av AlvinOne kan du mäta din välbefinnande själv, och börja märka ut när det minskar redan innan situationen blir för allvarlig.

Vi erbjuder också tips för hur du kan främja ditt välbefinnande och berättar dig om vilka saker oftast resulterar till sjukledigheter. Att må bra och att vara i skick för att arbeta är inga självklarheter, utan man måste sträva efter dem både hemma och i arbete.

Missade arbetsdagar kostar Finska företag ungefär 4,3 miljard euro, och 1 miljard för kommuner. Varje dag utan sjukledighet är då ekonomiskt lönsammare, har en positiv påverkan på arbetsresultatet, men gör så klart också våra egna liv trevligare.

De smartaste företag lyckas med att minska kostnaderna på arbetsoförmåga. Det händer inte av sig själv, utan kräver att ledningen tar ett medvetet beslut: man uppskattar sina anställda och tar deras välbefinnande på allvar.

En bra chef förstår att det är en grundläggande del av ledarskap att ta hand om situationer som har med arbetsförmågan och välmående att göra. En stor del av sjukledigheter kan undvikas, om man tar i beaktande de anställdas välmående och reagerar tillräckligt snabbt om allt inte är OK.

Har din chef uppmuntrat dig att ta i bruk AlvinOne-applikationen? Då får du gratulera dig själv, för du har valt en bra arbetsplats! Du är varmt välkommen till att följa våra nyheter om välmående, och vi hoppas de hjälper dig att hålla dig själv i arbetsskick!

Ont i ryggen

Ont i ryggen

Har du besökt läkare eller tagit sjukledigt för att det tar ont i ryggen? Googlar du på duktiga idrottsmassörer?

Du är inte ensam.

Var åttonde finländare lider av smärta i ryggen. Var tredje vuxen anmäler, att de har haft problem med ryggen under den senaste månaden.

Det kan finnas flera olika orsaker för smärtan. Upp till 90 % av ryggsmärta är odefinierat, d.v.s. en läkare kan inte fastställa en orsak för problemen. Bara 5-10 % av ryggsmärta beror på en viss sjukdom eller problem i nervroten.

Man vet att överviktighet, stress, rökning och otillräcklig motion är bästa vänner till ryggsmärta, men också missnöje på arbetsplatsen kan leda till problem. Smärta i ryggen är en vanlig orsak till sjukledighet.

Tidigare tänkte man, att man kunde sköta ryggsmärta genom att vila i sängen tills den försvinner. Nuförtiden vet man dock, att orörlighet kan göra saken värre. En rygg som har ont är inte en oanvändbar rygg!

Det är bra att motionera i vardagen så fort som möjligt. Det det är bevisat att motion hjälper till i återhämtningen, och därför är vård för ryggproblem inte längre baserat på medicin.

Lätt motion enligt egen förmåga, så som promenader, är rekommenderad i tidigt skede, redan under sjukledigheten. Meningen är inte att kämpa hårt på gymmet då man har akut ryggsmärta, men det hjälper faktiskt till att fortsätta röra sig i vardagen.

En del av ryggproblem kräver noggrannare undersökningar och läkarvård, men oftast ser framtiden ljus ut för dem med smärta i ryggen. Ungefär 80 % av dem som har lidit av kraftig smärta i ryggen kan börja jobba på nytt redan efter en månads sjukledighet.

När ryggen är i skick igen, är det viktigt att se till att smärtan inte återkommer. Lättaste sättet att undvika ryggproblem är att hålla sig i form!