Företagshälsovård

Såsom tidigare hanterar vi som arbetsgivare arbetsrelaterad ohälsa, vid övrig ohälsa rekommenderar vi att medarbetare kontaktar öppenvården. Är man osäker på om ohälsan är arbetsrelaterad har man alltid möjlighet att få ett första besök på företagshälsovården.

Om AlvinOne indikerar eventuell ohälsa tar berörd medarbetare vid behov kontakt med sin chef eller HR för eventuellt stöd.

Rexel har ett samarbete med Previa som är vår företagshälsovård, dessa hjälper oss med den  arbetsrelaterade ohälsan.
För besök hos Previa krävs en rekvisition, denna finns att hitta på verksamhetshandboken.

För tidsbokning: 0771-23 00 00.
www.previa.se