Välkommen till Rexels AlvinOne sida!

Här hittar du information och kontaktuppgifter om du har frågor kring AlvinOne eller projektet.

Som tidigare aviserats så har Rexel startat upp ett Pilotprojekt kring hälsa och välmående, initialt i Stockholmsregionen, med hjälp av appen AlvinOne. Projektet drivs under perioden 16.11.2017 — 28.02.2018. Syftet med projektet är bland annat att hjälpa våra medarbetare och chefer att på ett lättillgängligt sätt få en indikation på eventuella risker kring sin hälsa eller en bekräftelse på ett välmående.  Det är också ett sätt för oss som arbetsgivare att få en möjlighet att på en övergripande nivå kunna skanna av organisationen för att se om det finns områden som vi behöver agera på.

AlvinOne är en app utvecklad av företaget Odum AB som bygger på en kartläggning av en stor mängd hälsodata och analyser av hälsorisker och friskfaktorer. Genom dessa analyser kan den hjälpa användaren att må bättre och främja sin hälsa.

Väl värt att nämna är anonymiteten. Resultat redovisas endast i om grupper med minst tjugo personer, detta för att säkerställa att alla kan känna en trygghet i ingen kan få ta del av resultatet på individnivå.

Om du har frågor om AlvinOne eller projektet är du välkommen att kontakta oss;

Rexel:
Anna Ryegård, HR Business partner
anna.ryegard@rexel.se

Frågor gällande AlvinOne:
Johanna Varje
johanna@alvinone.com