Förebyggande

Många vanliga sjukdomar som problem med stöd- och rörelseorganen, stressrelaterade sjukdomar, typ-2 diabetes, depression och addiktion kan förebyggas. Prognosen är bättre desto tidigare problemet uppmärksammas.

Information är första steget

Vi tror starkt på att första steget mot ett friskare liv är att hitta information om ens eget hälsotillstånd och möjliga risker. Vi tycker det är väldigt viktigt att ha en stark vetenskaplig grund bakom AlvinOne och man kan lita på den information den producerar.

AlvinOne är intelligent

Teknologin bakom AlvinOne är baserad på en maskininlärande algoritm utvecklad av VTT, tekniska forskningscentralen i Finland. Flera år av forskning och analysering av nästan 10 miljoner hälsofaktorer ledde till en artificiell intelligens som ryms i din ficka.

Vetenskap är härligt

Vad kan vi säga – vi älskar vetenskap! Allt vi gör har en stark vetenskaplig bas. VTT, teknologiska forskningscentralen är vår långvarande partner och med allt vi gör kommer vetenskap först.

Ändring av livsvanor

Våra egna val påverkar vår hälsa allra mest. Ändå kan det kännas svårt att göra ändringar, speciellt om man inte har pålitlig information och stöd. AlvinOne är byggd för att vara där för dig, för att producera pålitlig och konkret information om din hälsa. Den är byggd för att ge råd och med hjälp av artificiell intelligens hjälpa dig förebygga hälsoproblem och förstärka de styrkor du redan har.

Vi är här för din skull, men också tack vare dig

Vi alla på AlvinOne är hängivna att förbättra hälsa genom data. Vi har undersökt hälsodata i flera årtionden och är övertygna att det är det mest effektiva sättet att förebygga sjukdomar och förbättra välbefinnande. Datan som vi samlar av våra användare och använder i vår  forskningsarbete är alltid anonymiserat. Integriteten av våra användare är ytterst viktigt för oss. Om du har frågor gällande hur vi behandlar vår data kan du kontakta oss via info@alvinone.com.