I arbetsskick

I arbetsskick

Har du redan provat Odums mobilapp för välbefinnande i arbetslivet, eller funderar du ännu på saken? Med hjälp av AlvinOne kan du mäta din välbefinnande själv, och börja märka ut när det minskar redan innan situationen blir för allvarlig.

Vi erbjuder också tips för hur du kan främja ditt välbefinnande och berättar dig om vilka saker oftast resulterar till sjukledigheter. Att må bra och att vara i skick för att arbeta är inga självklarheter, utan man måste sträva efter dem både hemma och i arbete.

Missade arbetsdagar kostar Finska företag ungefär 4,3 miljard euro, och 1 miljard för kommuner. Varje dag utan sjukledighet är då ekonomiskt lönsammare, har en positiv påverkan på arbetsresultatet, men gör så klart också våra egna liv trevligare.

De smartaste företag lyckas med att minska kostnaderna på arbetsoförmåga. Det händer inte av sig själv, utan kräver att ledningen tar ett medvetet beslut: man uppskattar sina anställda och tar deras välbefinnande på allvar.

En bra chef förstår att det är en grundläggande del av ledarskap att ta hand om situationer som har med arbetsförmågan och välmående att göra. En stor del av sjukledigheter kan undvikas, om man tar i beaktande de anställdas välmående och reagerar tillräckligt snabbt om allt inte är OK.

Har din chef uppmuntrat dig att ta i bruk AlvinOne-applikationen? Då får du gratulera dig själv, för du har valt en bra arbetsplats! Du är varmt välkommen till att följa våra nyheter om välmående, och vi hoppas de hjälper dig att hålla dig själv i arbetsskick!