All Posts By

Elias Hämäläinen

Palaudu hengittämällä

Palaudu hengittämällä

Tiedätkö miltä tuntuu stressitön keho, rennot hartiat ja soljuva vaivaton hengitys? Tiedostatko miten merkittävässä roolissa hengitys ja toisaalta myös hapensaanti on kehollemme? Ymmärryksemme ihmiskehosta ja sen mekanismeista edistyy koko ajan. Vuoden lääketieteen nobelin palkinto on tänä vuonna luovutettu hapensaatavuuteen liittyvien mekanismien tutkimukselle. Tutkimuksen merkittävyyttä on mm. perusteltu hapensaannin fysiologisten vaikutusten merkityksestä terveydelle ja varsinkin tietyille sairauksille[1]. Tutkimuksella on lisätty ymmärrystä niihin mekanismeihin, jotka liittyvät hapensaantiin. Tästä innoittamana on mielenkiintoista nostaa esille yksi helpoimmista tavoista vaikuttaa omaan kehoon ja stressitasoon – hengittäminen.

Yksi yksinkertaisimmista tavoista avittaa omaa palautumista on syvähengitys. Niin oleellinen ja tiedostamaton osa elämääsi voi tiedostaen tehden tuoda monta eri terveyshyötyä arkeesi. Myös Suomessa on tutkittu hengittämisen ja psykologisen kuormituksen yhteyttä, ja niiden korrelaatiota terveyspalveluiden käyttöasteeseen[2]. Tiedämme, että hengittäminen voi parantaa keskittymistä ja ennaltaehkäistä unettomuutta. Sillä on lukuisia terveysvaikutuksia, koska sen avulla voimme vaikuttaa parasympaattisen hermoston kautta kehoon. Tutkimuksissa syvähengityksellä on voitu mm. alentaa sykettä ja stressihormonien määrää syljestä mitattuna[3]. Tunteet ja stressi vaikuttavat kehoon eri tavoin, mutta on myös mahdollista vaikuttaa tunnetiloihimme kehomme kautta. Stressi tekee hengittämisestämme pinnallisempaa, ja syvään hengittämällä voimme vaikuttaa stressin tunteeseen.[4]

Syvähengitys on yksinkertaisimmillaan syvään hengittämistä, eli oman hengityksen hallintaa. Käytettävissä on runsaasti erilaisia hengitystekniikoita ja harjoituksia, mutta pääset helposti alkuun seuraavalla harjoituksella:

Asettaudu asentoon jossa voit rentoutua, keskittyä ja ottaa hetken aikaa itsellesi. Sulje silmäsi, jos se tuntuu luontevalta. Hengitä hitaasti sisään laskien kuuteen ja pidätä hengitystä laskien kahteen. Laske taas kuuteen ulos hengittäen ja pidätä taas hengitystä laskien kahteen. Piirrä samalla mielessäsi suorakulmiota, jossa pitkät sivut ovat sisään- ja uloshengityksiä ja lyhyitä sivuja piirtäessä pidätät hengitystäsi laskien kahteen. Aloita harjoittelu pienissä erissä ja etene lisäämällä ensin kokonaisaikaa. Tämän jälkeen voit pidentää sisään- ja uloshengitystä laskien kymmeneen saakka. Jo muutaman minuutin hengittely on hyvä alku harjoitukselle. Pikkuhiljaa lisää aikaa ja vaihtele eri harjoitusten kanssa. Päivittäisellä harjoittelulla saat suurimman hyödyn. Piirtämällä suorakulmiota saat harhailevalle mielelle tekemistä ja jotain mihin keskittyä.

Harjoittelussa on myös hyvä muistaa antaa tilaa hengitykselle rentouttamalla keskivartalo. Jännittynyt keho ei hengitä optimaalisesti. Pyri ohjaamaan hengityksesi kylkikaariin ja enemmän vatsan alueelle kuin hartioihin. Hengitä sisään nenän kautta ja ulos haluamallasi tavalla. Voit antaa ajatusten tulla ja mennä, tai edellisen harjoituksen tapaan ohjata ajatuksesi johonkin mielikuvaan. Voi olla, että koet harjoittelun vaikeaksi aloittaessasi. Usein mitä vaikeampaa meidän on tehdä hengitys- ja rentoutusharjoituksia, sitä enemmän tarvitsemme niitä. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että mitä useammin harjoittelet, sitä nopeammin alat huomaamaan harjoitusten vaikutuksia. Tämän taidon opeteltua voit ottaa pienen hetken hengitellen missä tahansa, vaikka ympärilläsi ei olisikaan täydellistä rauhaa.

Kokeile edistyessäsi myös seuraavia harjoituksia:

  • 4-6-8 harjoitus: Hengitä sisään laskien neljään, pidätä hengitystä laskien kuuteen ja hengitä ulos laskien kahdeksaan.
  • Vatsaharjoitus: Laske toinen käsi vatsalle ja toinen rinnalle. Hengitä niin, että vain vatsalla on liikettä ja rinnan päällä oleva käsi pysyy mahdollisimman liikkumattomana.
  • Uloshengityksen tehostaminen: Hengitä pitkiä hitaita uloshengityksiä niin, että tyhjennät keuhkot kunnolla. Aisti miten sisäänhengitys on täysin automaattinen, eikä vaadi mitään ponnisteluja tehokkaan uloshengityksen jälkeen.
  • Joogasta tuttu hengitysharjoitus: Istu mukavaan asentoon ja laita etusormi toisen sieraimen päälle tukkien ilmatien toiselta puolelta. Hengitä sisään ja vaihda etusormi toiselle puolelle. Hengitä sisään ja vaihtamatta sierainta hengitä ulos. Jatka näin vuorotellen toinen sierain kerralla.

Vaihtelua saat harjoittelemalla kaikkia yllä olevia harjoituksia eri asennoissa. Ota palautumisesi omiin käsiisi ja hengittele syvään vähintään kerran työpäivän aikana. Esimerkilläsi voit myös kannustaa työkavereitasi ja tehdä harjoittelusta koko työyhteisön yhteisen tavan palautua työpäivän aikana.

Kirjoittanut:
Mia Bäck
Liikunnanohjaaja AMK, Terveysvalmentaja, NLP-practitioner ja Pilates Health-ohjaaja

Mia Bäck työskentelee liikuntaneuvonnan ja terveysvalmennuksen parissa kaikenikäisten liikkuvien ja liikkumattomien kanssa. Mia uskoo, että suureen osaan terveysongelmista voimme vaikuttaa terveysvalinnoillamme. Hän haastaa työkseen ihmisiä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan pienien tekojen kautta tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen hyvän olon ja tyytyväisyyden saavuttamiseksi.

Lähteet:

[1] Press Release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019. Nobel Media AB 2019. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/press-release/

[2] Selinheimo, Vasankari etc. The association of psychological factors and healthcare use with the discrepancy between subjective and objective respiratory-health complaints in the general population. Psychol Med. 2008

[3] Perciavalle, Blandini etc. The role of deep breathing on stress. University of Catania, Catania, Italy. 2016

[4] André Christophe. Proper breathing brings better health. Scientific American Jan 15th 2019

 

 

Viisi keinoa parempaan palautumiseen

Viisi keinoa parempaan palautumiseen

Kahdeksan tunnin yöunet eivät takaa riittävää lepoa ja palautumista hektisessä arjessa, jossa oppimisen tahti on kiihtynyt ja työpäivät ovat usein pirstaloituneita. Palautumiseen ja lepoon kannattaa suhtautua proaktiivisesti, kuten liikuntaan ja itsensä johtamiseen muillakin osa-alueilla. Aktiivinen ja tietoinen palautumisrutiinin rakentaminen kehittää palautumistaitojasi ja johtaa kestävämpiin tuloksiin.

Kun puhutaan muutoksesta, kertakeikaus tuottaa harvoin parhaan lopputuloksen. Kuten useat tutkimukset ovat todenneet, mikro-teot johtavat pysyviin muutoksiin elintavoissa paremmin kuin kertaheitolla tehdyt äärimuutokset. Hyvien tapojen ja rutiinien rakentaminen on avainasemassa. Mutta millä tavalla palautumista ja lepoa kannattaa lähteä lisäämään arkeen?

Hyvä lähtökohta on välttää alkoholia, epäterveellistä ravintoa ja negatiivista stressiä. Kiinnitä myös huomiota laadukkaaseen yöuneen, fyysiseen aktiivisuuteen ja monipuoliseen ruokavalioon. Ottaaksesi proaktiivisemman suhtautumistavan palautumista ja mielesi hyvinvointia kohtaan, kannattaa pohtia seuraavia asioita:

  1. Asenne ja tahtotila

Riittävän palautumisen ja levon toteuttaminen vaatii, että motivaatiomme perustuu aitoon haluun muutokseen ja ymmärrykseen sen hyödyistä. Kaikki lähtee rakenteista, juurista. Jolleivat juuret ole tukevasti maassa, kaadumme heti ensimmäisen myrskyn aikana.

Sitoutuminen muutokseen jää pinnalliseksi, jos emme usko siihen ja tunnusta itsellemme sitä, että muutos on tarpeellinen oman hyvinvoinnin ja jaksamisen vuoksi. Tällöin tilanne palaa helposti ennalleen pienen alkunykäyksen jälkeen. Löytääksemme oman sisäisen motivaatiomme, meidän täytyy päästää irti ulkopuolisista odotuksista ja keskittyä siihen, mitä me itse tarvitsemme jaksaaksemme paremmin. Kukaan muu ei pysty huolehtimaan hyvinvoinnistamme, jollemme ensin ota siitä vastuuta itse.

  1. Vastuun ottaminen ja karsiminen

Mitä tarkoittaa todellinen vastuu omasta hyvinvoinnista? Se ei tarkoita ainoastaan vastuun kantamista omista teoistamme ja niistä aiheutuvien seurausten hyväksymistä. Vastuu pitää sisällään myös asenteemme ja suhtautumisemme ympäristöön.

Joka päivä valitsemme, millä tavalla suhtaudumme esimerkiksi aamuruuhkaan tai ärsyttävään kollegaan.  Se millä tavalla käsittelemme nämä asiat, on omalla vastuullamme.

Kun ymmärrämme sen, ettemme aina voi vaikuttaa ympäristöömme, voimme vapauttaa itsemme turhasta huolesta ja keskittyä olennaiseen. Näin vapautamme myös resursseja meille tärkeisiin asioihin ja arjen tasapaino kohenee.

  1. Yksi asia kerrallaan

Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, eikä kaikkea ei pidä tehdä heti. Kun palautuminen ja uni ovat jääneet vähälle, ja suorittaminen ottanut valtaa, lähdemme helposti tekemään liian montaa asiaa samanaikaisesti. Tällöin työnteosta tulee tehotonta, joka osaltaan lisää henkistä kuormitusta. Tuloksena on riittämättömän levon, sankarimaisen suoriutumisen ja tehottomuuden ikävä oravanpyörä.

Työnteko on muuttunut itseohjautuvammaksi viime vuosina, ja yhä useampi määrittelee pitkälti omat työskentelytavat ja aikataulun. Kulttuurin muutos on ollut niin nopeaa, että myös johdolla on haasteita uudenlaisten vaatimusten edessä. (Lue lisää johtamisen merkityksestä itseohjautuvassa organisaatiossa blogistamme.)

Tehtävien aikatauluttaminen kalenteriin on askel oikeaan suuntaan. Kun tehtäville on varattu kalenterista tietty aika, meidän ei tarvitse jatkuvasti yrittää muistaa ulkoa tehtäviä ja aikatauluja. Jos järjestelemme päivän työt ainoastaan omassa mielessämme tai tehtävälistoihin, niistä on myös helpompi lipsua. Organisaation jaetusta kalenterista myös kollegat näkevät, milloin olemme varattuna, jolloin turhat keskeytykset vähenevät ja yhteinen aika on helpompi koordinoida.

  1. Kuuntele itseäsi

Joskus on pakko pysähtyä tai edes hidastaa tahtia. Itsensä äärirajoille vieminen ei ole hyödyksi kenellekään. Otetaan työpäivän aikana viiden minuutin tauko ja keskitytään hengitykseen. Lähdetään lyhyelle kävelylle korttelin ympäri. Kuunnellaan rentouttavia ääniä. Juostaan hetki portaita.

Paras tapa palautua ja rentoutua hetkellisesti on kuunnella omaa kehoa ja mieltä. Suorittaminen ja itsensä kurittaminen siitä, että vaativan salitreenin sijaan tekee kevyen kävelylenkin metsässä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Ollaan itsellemme armollisia ja tehdään sitä, mikä tuntuu sillä hetkellä oikealta.

  1. Pyydä apua

Jos tilanne on päässyt jo siihen pisteeseen, että toivottomuus ja väsymys tuntuvat liian suurilta muureilta kiivetä yksin, niin ollaan rohkeita ja pyydetään apua. Merkkejä työuupumuksesta ovat muun muassa jatkuva väsymys, työn merkityksellisyyden ja mielekkyyden häviäminen, aloitekyvyn heikentyminen sekä muut stressioireet.

Noin neljäsosa väestöstä kokee työuupumuksen vähintään kerran elämässään ja mitä aikaisemmin tilanteeseen reagoi, sitä helpompi sitä on lähteä korjaamaan. Joskus jo keskustelu hyvän ystävän kanssa auttaa saamaan asioita järjestykseen ja helpottamaan mielen tilaa. Toisinaan ammattilaisen apu on tarpeen.

Turhasta kuormituksesta luopuminen on askel kohti parempaa palautumista ja kestävämpää tasapainoa. Sen lisäksi, oma jaksaminen ja mielen hyvinvointi täytyy uskaltaa priorisoida. Elämäntilanteesta ja alasta riippumatta, mielemme ja kehomme riittävä palautuminen ovat edellytys hyvinvoinnille ja jaksamiselle työssä. 

AlvinOne on henkilöstön henkilökohtainen työkalu hyvinvoinnin seurantaan. AlvinOnen koneoppiva algoritmi ennustaa tulevia terveysriskejä ja terveysanalyysi analysoi nykytilaa ja ohjaa terveyden edistämisessä. AlvinOne saattaa myös lähettää käyttäjilleen suosituksia työnantajan tarjoamista hyvinvointipalveluista terveysanalyysin perusteella. HR:lle ja johdolle AlvinOne tuottaa ryhmätason analytiikkaa henkilöstön hyvinvoinnista päätöksenteon tueksi. Varaa esittelyaika tästä.

Teksti: Niikka Järvinen

Kaamos kaveriksi

Kaamos kaveriksi

“Suomessa ei pysy järjissään marraskuussa ilman lentämistä” julisti otsikko Helsingin Sanomien kolumnissa muutama viikko sitten. Sosiaalinen media on alkanut Suomessa täyttyä pimeyden päivittelystä. Valo on aika harmaata. Aurinko laskee jo iltapäivällä. This is Finland.

Noin 30% suomalaisista muuttuu loppusyksystä tavanomaisempaa alakuloisemmaksi, kun auringonvalon määrä vähenee. Varsinainen kaamosmasennus on harvinaista ja siitä kärsii vain noin prosentti koko kansasta, mutta kevyttä apeutta ja herkkujen mässäilyä ilmenee useammalla meistä. Väsyttää ja unentarve voi lisääntyä monella tunnilla vuorokaudessa, karkkia ja pullaa tekee mieli.

Täyteen lohduttomuuteen ei kuitenkaan ole syytä heittäytyä, vaikka aurinkoa näkeekin vähemmän kuin kesällä. (Napapiirin pohjoispuolella aurinkoa ei näy ollenkaan.)

Toimivia konsteja parempaan oloon pimeänä vuodenaikana ovat tutkitusti esimerkiksi ulkoilu päivän valoisana aikana, liikunta ja sosiaalisista suhteista huolehtiminen, vaikka tekisikin mieli erakoitua yksin sohvalle. Osa saa myös apua ankeaan oloonsa kirkasvalolampusta.

Tutkimusten mukaan jopa neljä viidestä saa pimeänä vuodenaikana oloonsa helpotusta oikein toteutetusta kirkasvalohoidosta. Valo toimii parhaiten, kun siinä viettää päivittäin aikaa puolesta tunnista tuntiin ja se otetaan mahdollisimman aikaisin aamulla.

Siitäkään ei ole ainakaan haittaa, että hyväksyy hämärän. Pimeänä vuodenaikana ei ehkä tarvitsekaan yrittää vaatia itseltään samaa energiaa ja toimeliaisuutta kuin valoisana aikana. On ihan oikein nukkua pidempiä yöunia ja ottaa rauhallisemmin.

Kokeile ainakin näitä:

1. Kirkasvalohoito

Tutkitusti nopein ja vaikuttavin keino auttaa kaamosoireisiin. Apua on nimenomaan silmän kautta elimistöön tulevasta valosta. Valoa ei kuitenkaan tarvitse katsoa suoraan, sen ääressä voi nauttia vaikka aamiaista tai lukea kirjaa.

2. Ulkoilu

Valoisampia tunteja ei ehkä ole päivässä monta, mutta niiden aikana on syytä mennä ulos. Sovi töissä kävelypalaveri tai lounastapaaminen, jonne voit mennä kävellen. Käytä osa lounastunnista happihyppelyyn. Valon saannin kannalta aamun tunnit ovat tehokkaimpia.

3. Älä erakoidu

Vaikka väsyneenä tekee helposti mieli jäädä sohvalle makaamaan, muista viettää aikaa myös läheistesi kanssa. Hyvinvoivat sosiaaliset suhteet parantavat tutkitusti hyvinvointia kaamoksessakin.

Teksti: Laura Rantanen

Beroende

Beroende

Är du beroende av din mobiltelefon? Eftermiddagsbakelser? Musik från ditt favoritband? Man skämtar mycket om att vara beroende av någonting, men skadlig addiktion är oftast mera långvarig och påverkar livet mera än viljan att se på en TV-serie.

En gemensam nämnare för alla skadliga addiktioner är att de börjar styra tankar och tränger undan alla andra viktiga saker i livet. Addiktionen tar över, livet drar sig undan.

Nästan alla har erfarenhet om att vara beroende av någonting. Om vi inte själv har i något skede i livet varit beroende av spel, sex, arbete, mobiltelefonen, löpning, mat, eller någon annan aktivitet eller substans, så känner vi någon som har.

Utmanande situationer i livet, ärftliga anlag och inlärda vanor påverkar addiktionens utveckling, men också attityder och värden omkring oss har ett intryck. Om alla dina närmaste kolleger missbrukar droger blir det normaliserad och det kan kännas mera attraktivt att prova samma själv.

Det samma gäller andra addiktioner också. Om dina vänner kontrollerar sitt ätande eller motionerar så mycket att en dag utan ett träningspass eller en glassportion får omåttliga proportioner, kan en själv också börja tycka att det är helt rimligt att livet handlar mest om mat och träning.

En sak som borde ha främjat ens välmående övergår från välsignelse till en förbannelse. Addiktionen gör en hemlig älskare till en fångvaktare. Addiktionen tar över, och livet börjar snurra runt den.

Addiktion kan uppstå när man söker tillfredställelse och flyr undan sina negativa känslor. Målet i vuxenhet borde vara att man kan klara olika känslor i livet. Känslor i sig är inte farliga.

Att fly sina känslor och att söka kortvarig tillfredställelse från beroendeframkallande källor kan vara farligt på längre sikt. De farligaste beroenden kan förstöra ens hälsa, förmågan att hantera livet, och ha en negativ påverkan på människor nära en.

I många fall kommer en person över sin addiktion själv, men det är inte alltid möjligt. Om man har problem med att möta sina känslor och hantera livet, kan addiktionen också flytta från ett objekt till ett annat. Många behöver hjälp för att komma över addiktion. Experter rekommenderar att svår addiktion behandlas med terapi och stödgrupper.

Det är också viktigt att man söker nya sätt att hitta tillfredställelse. I addiktion är en källa för tillfredställelse så kraftig, att inget annat känns lika bra. När man lär sig att rikta behovet för tillfredsställelse till olika källor, blir addiktionen svagare.

15 minuter gör en skillnad!

15 minuter gör en skillnad!

Har du märkt till, att allt flera kändisar har bytt ut stränga träningsprogram till motion som baserar sig på att lyssna på kroppen? Ny info om hälsomotion har fått många välja lite mjukare sätt att motionera.

Barn behöver mycket motion, och för dem är det naturligt att röra sig under dagen i form av lek. Det finns någonting i barnens sätt att motionera som man borde också ta med till vuxenåldern.  Hälsofrämjande motion, dvs. hälsomotion, är inte samma sak som konditionsträning, utan lättare och mindre krävande. För hälsan är det väldigt bra att ha dem båda som en del av livet, men man kan börja med att öka mängden av hälsomotion.

All motion som har en gynnande effekt på din välmående kallas för hälsomotion. Det kan innehålla motion i arbetet, promenader, cykelpendling till jobbet, dans och stretchning. God kondition hjälper dig att orka i vardagen.

Vi är inte alla professionella idrottare, men vi vill alla hålla oss själva i skick. Nu vet vi att det inte kräver hemskt mycket träning: positiva effekter förekommer redan med 15 minuter dagligt motion. Vuxna som motionerar 1-1,5 timme per dag får mest nytta till hälsan. Ju mångsidigare man motionerar, desto bättre mår man.

Forskning visar att motion gynnar hälsan på många olika sätt. Det är bevisat att regelbunden motionering i rimlig intensitet också har förebyggande effekter till många sjukdomar.

Vissa påverkan hälsomotion har till hälsan känner man direkt under första passet. Pulsen går upp, andningen blir effektivare, metabolismen i ben och leder ökar, muskler får mera syre och blodflöde i hjärnan ökar. Det är därför det känns som att man kan tänka klarare under promenader, och varför det är bra att hålla promenad-möten på jobbet.

Regelbunden motion förbättrar också din sömnkvalitet. Motion som kräver moderat belastning kan minska symptom från sömnsvårigheter inom bara några månader. Det är värt att prova på!

Jo vartti auttaa!

Jo vartti auttaa!

Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että yhä useampi julkisuuden henkilö kertoo haastatteluissa siirtyneensä rääkkitreenistä itseään kuuntelevan liikunnan harrastamiseen? Uusi tieto terveysliikunnan vaikutuksista on vaikuttanut siihen, että moni on muuttanut liikuntatottumuksiaan hiukan aiemmasta pehmeämpään suuntaan.

Lapset tarvitsevat paljon liikuntaa ja he saavatkin sitä helposti leikin lomassa. Jotain siitä tavasta ajatella olisi hyvä tuoda mukanaan aikuisuuteenkin. Terveyttä edistävä liikunta eli terveysliikunta on eri asia kuin kuntoliikunta, se on hikoiluttavaa ja hengästyttävää kuntoliikuntaa vaivattomampaa. Terveys kiittää syvään niiaten, jos elämässäsi on molempia, mutta terveysliikunnasta on hyvä ainakin aloittaa.

Terveysliikuntaa on kaikki sellainen liikunta, joka vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin. Se voi koostua työn ohessa tapahtuvasta fyysisestä rasituksesta, kävelylenkeistä, työmatkapyöräilystä, tanssista ja venyttelystä. Hyvä terveyskunto auttaa jaksamaan arjessa.

Kaikki eivät ole ammattiurheilijoita, mutta jokainen meistä haluaa pysyä kunnossa. Siihen riittää nykytiedon valossa hyvinkin pieni määrä liikuntaa. Tarkemmin sanottuna: jo 15 minuutin jokapäiväisestä liikunnasta on tutkitusti hyötyä terveydelle. Eniten hyötyvät kuitenkin ne aikuiset, jotka liikkuvat 1-1,5h päivittäin. Mitä monipuolisempaa liikunta on, sitä paremmin voimme.

Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkisen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia myös monien sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Jotkut terveysliikunnan vaikutukset alkavat heti liikkuessa, jo ensimmäisellä liikkumiskerralla. Syke kiihtyy, hengitys tehostuu, luun ja nivelten aineenvaihdunta vilkastuu, lihakset saavat happea ja aivojen verenkierto paranee. Siksi kävelyllä tuntuu siltä, että ajatus lähtee kulkemaan ja kävelypalaverit ovat menestyksekäs tapa pitää ideointikokouksia. Työpaikoilla yleistyvät taukoliikuntakäytännöt lisäävät myös omalta osaltaan liikunnan määrää ja ylläpitävät virkeyttä työpäivän aikana.

Muiden hyötyjen lisäksi säännöllinen liikunta parantaa unta. Kohtuullisesti kuormittava liikunta saattaa vähentää unihäiriöistä aiheutuvia oireita jo muutamassa kuukaudessa. Kokeilemisen arvoista.

Teksti: Laura Rantanen

Tog semestern slut för tidigt?

Tog semestern slut för tidigt?

Om du känner ångest i stället för iver då du tänker på att börja jobba igen efter semestern, har vi några tips för dig som du kan prova.

En vecka kvar av semestern, och du känner dig gråtfärdig och orolig. För många känns det inte alls bra att börja på jobbet gen. Fast du trivs på jobbet eller studerar till ditt drömyrke, kan det kännas tungt att återvända till vardagen.

Många av oss tar det lugnt under semestern: vi lägger oss sent, och vaknar sent. Kanske dricker vi mera vin än vanligt och äter mindre hälsosamt. Plötsligt ska vi dra till sängs och vakna tidigt igen. Kommer det finnas tid för livet mera?

Enligt forskning känner kvinnor sig mera ångestfyllda och melankoliska än män, då semestern börjar närma sin slut. De unga är mera ledsna över att börja jobba igen än de äldre. Ungefär hälften av människor mellan 18 och 22 år känner ångest vid slutet av semestern.

Att återvända till jobbet kan vara lättare om man fortsätter njuta av tiden med sina nära och kära medan man minskare alkoholkonsumptionen och motionerar mera.

Enligt experter kan det vara lättare att börja jobba efter semestern om man har förberett sig redan innan semestern har börjat. Att prioritera uppdrag som man måste få gjort innan semestern och lista ut de viktigaste saker man ska göra efter semestern kan vara ett bra sätt att underlätta stressen efter semestern. Det känns mera kontrollerat att börja jobba igen om man har en plan.

Före semestern kan man också fundera på saker som gör just din semester lyckat. Man hinner inte – och ska inte försöka heller – göra allt under semestern, men en lätt plan ger semestern struktur. Under semestern kan man leva precis som det känns bra för en. Om det viktigaste för dig är din familj och dina vänner, har du nu möjligheten att spendera tid tillsammans.

Följande tips kan göra det lättare att återvända till jobbet:

1. Ge din dag struktur redan före semestern tar slut: lägga dig och vakna tidigare och försöka äta mera regelbundet.
2. Försöka ta det lite lugnare under första veckan på jobbet. Boka inte de viktigaste möten, mest krävande uppdrag och hårdaste beslut för första veckan.
3. Enligt vissa forskare är det bättre för välmående att dela upp semesterveckorna under en längre period. Man är kanske utvilad efter semestern, men det tar inte många veckor innan känslan tar slut. Prova ha din semester i kortare perioder under hela året.
4. Semestern tar kanske slut, men livet fortsätter. Kom ihåg att göra roliga saker efter jobbet, njuta av naturen, dina hobbyer och tid med din familj och vänner.
5. Stöd från andra känns alltid bra. Du är inte den ända som har lite ångest. Tillsammans kan ni dela de bästa semesterminnen samt tips för att underlätta back-to-work ångesten.

Loppuiko loma kesken?

Loppuiko loma kesken?

Kun paluu lomalta töihin ahdistaa enemmän kuin innostaa, kokeile vinkkejämme olosi keventämiseksi.

Viikko lomaa jäljellä, mutta hiukan jo itkettää ja huokailuttaa. Lomaltapaluu ahdistaa meistä monia. Edes innostava työ kivassa työpaikassa tai mielenkiintoiset opinnot eivät lohduta silloin, kun arjen rutiineihin palaaminen tuntuu erityisen vaikealta.

Moni ottaa lomalla rennosti, valvoo iltaisin pidempään ja nukkuu aamulla pitkään. Tuli vähän viiniäkin juotua ja herkkuja syötyä. Yhtäkkiä pitäisi osata mennä ajoissa nukkumaan ja herätä aikaisin. Missä välissä ehtii enää elää?

Tutkimusten mukaan suomalaiset naiset tuntevat miehiä useammin alakuloa ja ahdistusta palatessaan lomalta arkeen. Nuoria töihinpaluu surettaa enemmän kuin ikääntyneempiä. 18-22-vuotiaista noin puolet kokee ahdistusta loman päätyttyä.

Yleisiä keinoja arkeen palaamisen helpottamisessa ovat läheisten seurasta nauttiminen, kuntoilun lisääminen ja tissuttelun vähentäminen.

Asiantuntijoiden mukaan lomaltapaluuta kannattaa helpottaa valmistautumalla siihen jo ennen lomaa. Yksi hyvä keino siihen on priorisoida ennen lomaa tehtävät työt ja miettiä ennakkoon pari tärkeintä tehtävää, joihin tarttuu ensimmäisenä lomalta palaamisen jälkeen. Se tekee töihinpaluusta hallitumpaa.

Ennen lomaa voi olla hyvä miettiä onnistuneen loman ainesosia. Vaikkei kaikkea ehdi tai pidä ehtiä lomallakaan, tuo kevyt suunnittelu lomaan ryhtiä. Lomalla on mahdollisuus elää täysin omien arvojensa mukaista elämää. Jos perhe ja läheiset ovat sinulle tärkeitä, voit nyt viettää laatuaikaa yhdessä.

Lomalta paluun tuskaa voi koittaa lievittää seuraavilla vinkeillä:
1. Ala jo ennen loman loppumista rytmittää päivät arjen aikataulujen mukaisesti esimerkiksi nukkumaanmenon, heräämisen ja ruoka-aikojen suhteen.
2. Yritä aloittaa töissä kevyesti. Jos mahdollista, niin pidä ensimmäinen työviikko vapaana kaikkein vaikeimmista tehtävistä, päätöksistä ja tapaamisista.
3. Joidenkin tutkimusten mukaan loman pätkiminen useampaan osaan on hyvinvoinnin kannalta parempi kuin yksi pitkä loma. Loman aiheuttama rentoutuminen häviää jo reilussa viikossa töiden aloittamisen jälkeen. Pidä vapaat useassa osassa pitkin vuotta.
4. Elämä jatkuu, vaikka loma loppuu. Tee työpäivän jälkeen kivoja asioita, kuten nauti ulkoilusta, harrastuksista, luonnosta ja läheisistä.
5. Vertaistuki auttaa lähes kaikkeen. Moni muu on kanssasi samassa tilanteessa. Voitte yhdessä jakaa lomakokemuksia ja parhaat vinkkinne arjesta palaamisen helpottamiseen.

Teksti: Laura Rantanen

Koukussa

Koukussa

Oletko koukussa kännykkään? Iltapäiväpullaan? Lempibändin musiikkiin? Riippuvuuksista vitsaillaan paljon, mutta elämään haitallisesti vaikuttavat riippuvuudet ovat usein pidempiaikaisia ja elämää hallitsevampia tarpeita kuin hyvän tv-sarjan seuraaminen.

Yhteistä kaikissa haitallisissa riippuvuuksissa on se, että ne alkavat hallita ajatuksia ja syrjäyttää elämästä muita tärkeitä asioita. Elämä väistyy ja addiktio tulee tilalle.

Lähes jokaisella meistä on kokemusta johonkin asiaan koukuttumisesta. Jos emme itse ole jääneet jossain vaiheessa elämäämme koukkuun peleihin, seksiin, työntekoon, älypuhelimeen, juoksemiseen, syömiseen tai johonkin muuhun toimintaan tai aineeseen, niin ainakin tunnemme jonkun, joka on.

Haastavat elämäntilanteet, perinnölliset ominaisuudet ja opitut tavat vaikuttavat riippuvuuden kehittymiseen, mutta merkitystä on myös muun muassa lähiympäristön asenteilla ja arvoilla. Jos kaikki läheisimmät työkaverit käyttävät huumeita tai tukeutuvat reseptilääkkeisiin väsymyksen iskiessä, alkaa asia normalisoitua ja arkipäiväistyä ja samalla oma kynnys kokeilla samaa madaltuu.

Sama pätee muihinkin riippuvuuksiin. Jos ystäväpiirisi tarkkailee syömisiään tai harrastaa liikuntaa siinä määrin, että päivittäisen treenaamisen väliinjääminen tai syöty jäätelö saa kohtuuttomat mittasuhteet, voi itsekin alkaa pitää koko elämän pyörimistä oman syömisen tai liikunnan ympärillä ihan normaalina.

Asia, joka alkaa harmittomasti ja jonka tarkoitus on lisätä omaa hyvää oloa muuttuukin siunauksesta kiroukseksi. Addiktion kohde muuttuu salarakkaasta vanginvartijaksi. Addiktio muuttuu elämän keskipisteeksi ja orjuuttaa ihmisen.

Riippuvuudet syntyvät usein halusta hakea mielihyvää ja hankalien tunteiden pakenemisesta. Tavoitteena terveessä aikuisuudessa olisi luottaa siihen, että pystyy selviämään elämästä kaikenlaisten tunteiden kanssa. Tunteet itsessään eivät ole vaarallisia.

Tunteiden pakeneminen ja hetkellisen mielihyvän hakeminen riippuvuutta aiheuttavista lähteistä taas voi pitkään jatkuessaan olla vaarallista. Vakavimmat riippuvuussuhteet voivat tuhota koko elämänhallinnan ja terveyden ja aiheuttaa samalla vakavia seurauksia myös läheisille.

Useissa tapauksissa addikti pääsee omin voimin irti riippuvuudestaan, mutta aina se ei ole mahdollista ja jos omien tunteiden tai elämänhallinnan kanssa on ongelmia voi addiktion kohde vain muuttua toiseksi. Moni tarvitsee apua päästäkseen riippuvuudesta irti. Asiantuntijat suosittelevat vaikeisiin riippuvuuksiin hoidoksi psykoterapiaa ja vertaistukea.

Tärkeää on myös etsiä ja löytää uusia tapoja saada mielihyvää. Addiktiossa yksi mielihyvän lähde on niin keskeinen, että se vaimentaa kaikki muut. Kun ihminen oppii suuntaamaan mielihyvän tarvetta useisiin mielihyvän lähteisiin tasapuolisemmin se vie alkuperäiseltä addiktiolta voimaa.

Teksti: Laura Rantanen

Pigg på jobbet

Pigg på jobbet

Har du någon gång försökt gömma en gäspning i ett möte eller drömt om en liten tupplur under ditt arbetsbord? När var senaste gången du frågade efter mera kaffe bara för att kunna hålla dig vaken?

Att vara trött under arbetsdagen känns tråkigt, men det som är mest irriterande är att det är oftast ens eget fel. Att sova tillräckligt, motionera och undvika alkohol påverkar starkt hur du orkar på jobbet. Du borde också reservera tillräckligt med tid för att återhämta dig efter jobbet genom att göra en tydlig skillnad mellan när du jobbar och när du är ledig.

Det är väl inte viktigaste i livet att vara den typen som alltid svarar på jobbmailen, vore det söndag eller mitt på natten.  Det är viktigt att ibland lämna alla jobbtankar på jobbet och återhämta sig genom att spendera tid med de nära och kära, motionera, vara ute i frisk luft och koncentrera sig på hobbyer. Man ska också komma ihåg att använda kaffe- och lunchpauser till återhämtning. Det är bra att motionera sig lätt under arbetsdagen också.

Det ända sättet att vara pigg på jobbet är inte att dricka tio burkar energidryck och två liter kaffe. Vi har listat ut fem av våra bästa tips för att kämpa eftermiddagströtthet och känna sig mera alert.

1. Drick vatten. Du behöver mellan en och en och en halv liter vatten per dag, så det är bra att ta en slurk alltid nu och då. Börja din dag med ett glas vatten och ha ett på ditt arbetsbord medan du jobbar.

2. Glöm inte frukost och lunch. Alltför många vuxna sparar tid på morgonen genom att skippa frukosten, vilket leder till obalanserat blodsocker under dagen. Också de vuxna behöver regelbundna måltider.

3. Lyssna på musik. Musiken hjälper dig koncentrera och hålla dig vaken.

4. Ha en gå-möte eller gå ut och gå under din paus. Du känner dig mera pigg och alert bara genom att gå ett varv runt kvarteren. Naturligt ljus är också bra för dig, så gå gärna ut, fast det känns bra att stretcha benen inomhus också. Det är också uppfriskande att stå upp och jobba eller växla om ditt arbetsbord.

5. Ge tid för bekymmer. Ta 15 minuter att tänka på alla bekymmer du har. Skriv upp alla ogjorda saker som stör dina tankar, och fundera på en tidtabell för när du kommer att sköta dem. Du kan också fundera på olika lösningar. Om du inte tar tid för bekymmer under dagen, funderar du på dem under natten. Då sover du inte bra.