Ont i ryggen

Ont i ryggen

Har du besökt läkare eller tagit sjukledigt för att det tar ont i ryggen? Googlar du på duktiga idrottsmassörer?

Du är inte ensam.

Var åttonde finländare lider av smärta i ryggen. Var tredje vuxen anmäler, att de har haft problem med ryggen under den senaste månaden.

Det kan finnas flera olika orsaker för smärtan. Upp till 90 % av ryggsmärta är odefinierat, d.v.s. en läkare kan inte fastställa en orsak för problemen. Bara 5-10 % av ryggsmärta beror på en viss sjukdom eller problem i nervroten.

Man vet att överviktighet, stress, rökning och otillräcklig motion är bästa vänner till ryggsmärta, men också missnöje på arbetsplatsen kan leda till problem. Smärta i ryggen är en vanlig orsak till sjukledighet.

Tidigare tänkte man, att man kunde sköta ryggsmärta genom att vila i sängen tills den försvinner. Nuförtiden vet man dock, att orörlighet kan göra saken värre. En rygg som har ont är inte en oanvändbar rygg!

Det är bra att motionera i vardagen så fort som möjligt. Det det är bevisat att motion hjälper till i återhämtningen, och därför är vård för ryggproblem inte längre baserat på medicin.

Lätt motion enligt egen förmåga, så som promenader, är rekommenderad i tidigt skede, redan under sjukledigheten. Meningen är inte att kämpa hårt på gymmet då man har akut ryggsmärta, men det hjälper faktiskt till att fortsätta röra sig i vardagen.

En del av ryggproblem kräver noggrannare undersökningar och läkarvård, men oftast ser framtiden ljus ut för dem med smärta i ryggen. Ungefär 80 % av dem som har lidit av kraftig smärta i ryggen kan börja jobba på nytt redan efter en månads sjukledighet.

När ryggen är i skick igen, är det viktigt att se till att smärtan inte återkommer. Lättaste sättet att undvika ryggproblem är att hålla sig i form!