FAQ

En pääse tekemään ennustetta tai terveysanalyysiä AlvinOnessa

Olet todennäköisesti rekisteröitymisen yhteydessä antanut sähköpostisoitteen, jota ei ole liitetty sinun organisaatioosi. Tarkista käytitkö rekisteröityessäsi sähköpostiosoitetta, joka on työnantajasi tiedossa ja josta sovellus tunnistaa sinut organisaatiosi käyttäjäksi. Pääset korjaamaan sähköpostiosoitteesi sovelluksen asetuksista. Jos sähköpostiosoitteesi on oikein, etkä edelleenkään pääse jatkamaan ennusteeseen tai terveysanalyysiin, poista sovellus ja lataa se uudelleen sovelluskaupastasi. Jos et tämänkään jälkeen pääse jatkamaan ennusteeseen tai terveysanalyysiin, ota yhteyttä AlvinOnen tukeen osoitteessa support@alvinone.com.

En saanut vahvistussähköpostia rekisteröinnin yhteydessä

Tarkista roskapostikansio, jos et ole jo tehnyt sitä. Jos vahvistussähköposti ei ilmesty parin tunnin kuluessa, ota yhteyttä osoitteessa support@alvinone.com.

Mikä AlvinOne on?

AlvinOne on koneoppivaa teknologiaa hyödyntävä hyvinvointisovellus, joka auttaa sinua arvioimaan  voimavarojasi ja kehityskohteitasi. AlvinOne ennustaa tulevia riskejä, analysoi terveyden nykytilaa ja yhdistää sinut työnantajasi tarjoamiin palveluihin.

Työnantajallesi on tärkeää, että työyhteisö voi hyvin, riskejä voidaan ennakoida ja mahdolliset ongelmakohdat havaitaan ajoissa. AlvinOne luo työnantajallesi anonymisoituja ryhmäkohtaisia yhteenvetoja työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi ja jotta resurssit voidaan kohdentaa paremmin.

Kuinka usein AlvinOnella kannattaa arvioida omaa hyvinvointiaan?

AlvinOne auttaa sinua pitämään huolta hyvinvoinnistasi pitkällä aikavälillä. Hyvinvointiasi analysoidaan tieteellisesti luotettavalla tavalla, joka vaatii useita kysymyksiä kunkin terveysmuuttujan riskiluokan selvittämiseksi. Suurin osa hyvinvointiisi vaikuttavista tekijöistä muuttuvat hitaasti, joten AlvinOnen terveysindeksin tai terveysennusteen käyttö ei vaadi päivittäistä tai viikoittaista käyttöä. Sovellus muistuttaa sinua, milloin sinun tulisi tehdä seuraava ennuste. Voit kuitenkin käyttää AlvinOnea niin usein kun haluat.

Miten AlvinOneen syöttämiäni tietoja käsitellään?

Tietoja, joita syötät AlvinOneen käytetään muodostamaan henkilökohtainen ennusteesi ja terveysanalyysi. Mikäli työnantajasi tarjoaa sinulle  hyvinvointipalveluita AlvinOnen kautta, voit antamiesi tietojen perusteella saada suosituksia osallistua niihin. Työnantajalle ei jaeta tietoa siitä, kenelle on lähetetty suosituksia käyttää palveluita. Tämän lisäksi AlvinOne muodostaa anonymisoituja ryhmätason yhteenvetoja työnantajallesi. Ryhmätason yhteenvedoissa kaikki yksilön tunnistetiedot tuhotaan ja ryhmissä on aina vähintään 20 henkilöä, jolloin yksilön tunnistaminen on mahdotonta. Yksilötietoja ei koskaan jaeta työnantajalle, esimiehelle, kollegoille, viranomaisille tai muulle kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi.

Teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, jotta analytiikkamme olisi mahdollisimman luotettavaa ja hyödyllistä. Kyseessä on tieteellinen tutkimustyö, jossa kaikki tunnistetiedot tuhotaan ennen tietojen luovuttamista. Mitään tietoja ei luovuteta varmistamatta, että tunnistaminen on mahdotonta. Luvan antaminen tietojen käyttöön on täysin vapaaehtoista. Kysymme jokaisen terveysanalyysin lopussa lupaasi käyttää AlvinOneen kirjaamiasi tietoja tutkimus- ja kehitystyöhön yllä kuvatulla tavalla.

Miksi AlvinOne Ennuste ei kerro tarkemmin kuin onko minulla matala, keskisuuri tai korkea riski sairastua?

AlvinOne Ennusteen luotettavuus ja tarkkuus perustuu riskiluokitukseen. Koneoppiva algoritmi laskee riskisi sairastua ja saamasi riskiluokka antaa sinulle mahdollisimman tarkan ennusteen riskillesi sairastua seuraavan 12 kuukauden aikana. Se on suunniteltu olemaan nopea ja luotettava seulontaväline, joka luo ennusteen seuraavan 12 kuukauden riskitasosta. AlvinOne Terveysanalyysi analysoi tarkemmin tämänhetkistä hyvinvointiasi ja auttaa sinua palautteen ja ohjeiden avulla vähentämään riskiäsi sairastua pitkällä aikavälillä.

Mitä AlvinOne Terveysanalyysin tulokseni tarkoittavat?

Miten minun tulisi toimia, jos sain vihreän tuloksen AlvinOnen sähköisessä terveystarkastuksessa?

Hienoa – vihreä tarkoittaa, että kyseinen terveysalue on sinun kohdallasi kunnossa. Jatka samaan malliin ja ylläpidä vahvuuksiasi.

Miten minun tulisi toimia, jos sain keltaisen tuloksen AlvinOnen sähköisessä terveystarkastuksessa?

Jos olet saanut kohonneen riskin, eli keltaisen tuloksen AlvinOnen sähköisestä terveystarkastuksesta, noudata tuloksiesi yhteydessä saamiasi ohjeita. Pääsääntöisesti voit parantaa tilannettasi itse ilman ulkopuolista apua tekemällä elämäntapamuutoksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pienten muutosten avulla saavutat pysyvät tulokset. Tarkista myös yrityksesi AlvinOne-portaalista, tarjoaako työnantajasi ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita, jotka tukisivat sinua terveytesi edistämisessä.

Miten minun tulisi toimia, jos sain punaisen tuloksen AlvinOnen sähköisessä terveystarkastuksessa?

Jos olet saanut korkean riskin, eli punaisen tuloksen jollain osa-alueella AlvinOnen Terveysanalyysissä, noudata tuloksiesi yhteydessä saamiasi ohjeita. Yleensä punainen tulos kertoo, että tilanteen parantamiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen tukea. Jos sinulla on olemassa oleva hoitosuunnitelma jota noudatat, jatka sen noudattamista. Jos haluat keskustella tuloksestasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, voit hakeutua työterveyshuoltoon kuten ennenkin. Varmista työnantajaltasi sisältyykö käynti työantajasi tarjoamiin palveluihin.

Miten pääsen hyödyntämään AlvinOnesta löytyviä palveluita?

Työnantajasi tarjoamia palveluita löytyy yrityksesi AlvinOne-portaalista sovelluksen valikosta. Osa palveluista tarjotaan erillisellä sähköpostikutsulla, joka perustuu tuloksiisi AlvinOnessa. Työnantajasi tarjoamat palvelut ovat sinulle maksuttomia. Työnantajalle ei jaeta tietoa siitä, kenelle on lähetetty kutsuja tai suosituksia käyttää palveluita.

Tietoturva

Yksilötietojasi ei koskaan luovuteta työnantajallesi, työtovereillesi, viranomaisille tai muulle kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi. AlvinOne laatii HR:lle ja yritysjohdolle ainoastaan anonymisoituja ryhmätason yhteenvetoja, joista yksilöitä ei voida tunnistaa. Voit tutustua tietosuojaselosteeseemme täällä.

Tiedot tallentuvat Odum Oy:n ylläpitämään terveysjärjestelmään. Odum Oy toimii tiedon ylläpitäjänä ja asiakasyritys toimii rekisterinpitäjänä. Odum Oy:n tietosuojaratkaisut täyttävät voimassaolevan lainsäädännön vaatimat kriteerit. Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät erityisvaatimukset.

Tietoja voidaan poistaa järjestelmästä vastaajan pyynnöstä sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Pyynnöt voi lähettää osoitteeseen info@alvinone.com. AlvinOnen käyttö on vapaaehtoista.